Reglement Afdrukken

Dit reglement is er om een goede samenwerking te bevorderen en nutteloze discussies te vermijden!

 

A. Gezinnen

 1. De dienst is uitsluitendvoorbehouden aan leden van de gezinsbond.
 2. Aanvragen gebeuren tenminste 72u op voorhand. Aanvragen voor kerstavond,kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag dienen minstens 1 maand op voorhand ingediend worden. Deze worden ook vooraf betaald aan de verantwoordelijke van zodra een oppas gevonden is.
 3. Annulaties worden enkel aanvaard bij hoogdringendheid, zoniet wordt een forfaitaire kost van € 7,20 (6+1,20)aangerekend.
 4. De opgegeven uren dienen gerespecteerd te worden.
 5. Er wordt steeds een telefoonnummer voor noodgevallen achtergelaten, evenals een nummer van de huisarts.
 6. In geen geval horen huishoudelijke taken tot het werk van de kinderoppas.
 7. De oppas wordt steeds vergoed volgens het vastgestelde tarief. U kunt hieromtrent steeds bij de verantwoordelijke terecht.
 8. Elk begonnen uur wordt aangerekend als een volledig uur.
 9. Na elke dienst wordt het verzekeringsboekje ingevuld (ook lidnummer) en door het gezin en de oppas ondertekend.
 10. Weigering van een oppas omwille van geslacht of huidskleur wordt niet getolereerd

 

B. Oppassers

 1. Je bent minstens 15 jaar.
 2. Annulaties door de oppas worden enkel aanvaard bij hoogdringendheid. Herhaaldelijke annulaties = schorsing.
 3. De opgegeven uren dienen gerespecteerd te worden.
 4. Een kinderoppas is verantwoordelijk voor de op te passen kinderen en geeft het goede voorbeeld! Zo kan bijvoorbeeld roken tijdens de opdracht niet.
 5. Na elke dienst wordt het verzekeringsboekje volledig ingevuld en door het gezin en de oppas ondertekend. Ook het lidnummer invullen!
 6. Je al dan niet beschikbare tijd wordt doorgegeven via een gedeeld agenda. (Verwittig tijdig aan de verantwoordelijke wanneer je eventueel niet kan oppassen.
 7. Sta je als beschikbaar opgegeven, weiger je de opdracht niet.
 8. Een vol verzekeringsboekje dient zo snel mogelijk binnengebracht te worden.
 9. Indien een opdracht rechtstreeks met het gezin afgesproken wordt, dan moet je de verantwoordelijke op voorhand verwittigen. Dit oa omwille van de verzekering, je bent dan ook niet beschikbaar voor andere opdrachten.
 10. De huisregels van het gezin dienen gevolgd te worden.
Laatst aangepast op woensdag 02 maart 2011 12:25